מבצעים ועדכונים

עידכונים מיוחדים

 המשתלה פתוחה כרגיל בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

ירקות החורף וצמחי החורף במשתלה