משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון

תוצאות חיפוש

1 - 3 מתוך 3

טלמון  - Drosanthemumטלמון רב-פרחים - Drosanthemum floribundum

עשבוני, סוקולנט | ירוק-עד | כ-20 ס"מ | ורוד בהיר

טלמון  - Drosanthemumטלמון ריסני - Drosanthemum hispidum

עשבוני, סוקולנט | ירוק-עד | כ-20 ס"מ | ורוד כהה