משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון

תוצאות חיפוש

1 - 6 מתוך 6

דורנטה - Durantaדורנטה מצויה 'גולד אד'ג' - Duranta erecta 'Gold Edge'

שיח | נשיר מותנה | 3-2 מ' | כחול לילכי

דורנטה - Durantaדורנטה מצויה 'מגוון' - Duranta erecta (repens) 'Variegata'

שיח גדול צפוף-עלווה ובעל שרביטים | נשיר מותנה | 6-4 מ' | כחול לילכי

דורנטה - Durantaדורנטה מצויה "זהובה" - Duranta erecta (repens) "Golden"

| נשיר מותנה | 6-4 מ' | כחול לילכי

דורנטה - Durantaדורנטה מצויה 'גישה גירל' - Duranta erecta 'Geisha Girl'

שיח גדול צפוף-עלווה ובעל שרביטים | ירוק-עד | 2 מ' | סגול עם שוליים לבנים

דורנטה - Durantaדורנטה מצויה - Duranta erecta (repens)

שיח גדול צפוף-עלווה ובעל שרביטים | נשיר מותנה | 6-4 מ' | כחול לילכי