משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
דק -פרי - Tecomaדק -פרי - Tecomaדק -פרי - Tecoma

דק -פרי - Tecoma

דק -פרי זקוף זקוף 'גולד סטאר'

Tecoma stans var.stans 'Goldstar'

משפחה: משפחת הביגנוניים -
מוצא: טקסס
גובה: 3-4 מ'
מרווחי שתילה: 2 מ'
מאפיין צמח: שיחים
תאור צמח: שיח בינוני
ייחודיות: מושך צופיות
צבע פריחה: צהוב נקי
עונת פריחה: באביב, בקיץ ובסתיו
פריחה: בקצות הענפים, אשכולות פריחה גדולים,פרחים גדולים יחסית דמויי משפך
עלווה: נגדית ומנוצה עם 7-5 עלעלים דמויי אזמל בירוק בהיר
ירוק-עד/נשיר: נשיר מותנה
גדל בר בארץ: לא
טיפול: גיזום באביב המוקדם לחצי מטר גובה ישמור על המופע הצפוף של הצמח
תנאי אור: קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה, חסכוני במים
קצב צימוח: בינוני-מהיר
עמידויות ורגישויות: עמיד למזיקים