משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
דלוספרמה - Delospermaדלוספרמה - Delospermaדלוספרמה - Delosperma

דלוספרמה - Delosperma

דלוספרמה אברדין

Delosperma aberdeenense

משפחה: משפחת החיעדיים - Aizoaceae
מוצא: צפון חבל הכף בדרום-אפריקה
גובה: 10-5 ס"מ משתרע
מרווחי שתילה: 40-30 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים עשבוניים
תאור צמח: עשבוני, סוקולנט
צבע פריחה: וורוד-סגול בוהק
עונת פריחה: בסוף הקיץ, בסתיו ובחורף
עלווה: עלים דמויי אצבעות באורך 1 ס"מ
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
טיפול: ניקוז טוב
תנאי אור: קרינת שמש ישירה
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה, חסכוני במים אך אינו סובל מהשקיה סדירה
קצב צימוח: איטי
עמידויות ורגישויות: עמיד לקרה ולשרב
תנאי חוף: מתאים לקו חוף שני
הערות: צמח חסון החלקים הפנימיים של הצמח אינם מתייבשים סימן זיהוי הנראה לעין של הסוג במשפחה: קפסולת הפרי אינה סגורה ומכאן שמו דלו-גלוי, ספרמה-זרע: קרקע דלה אך מנוקזת היטב