משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
אפטניה - Apteniaאפטניה - Aptenia

אפטניה - Aptenia

אפטניה לבובה

Aptenia cordifolia

משפחה: משפחת החיעדיים - Aizoaceae
מוצא: מזרח חבל הכף בדרום-אפריקה, קוואזולו-נטאל
גובה: 30-20 ס"מ
מרווחי שתילה: 40 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים בשרניים-משתרעים
תאור צמח: עשבוני, סוקולנט
צבע פריחה: אדום
עונת פריחה: רוב השנה
עלווה: לבובה, ירוקה, קטנה, בשרנית
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
טיפול: ניקוז טוב
תנאי אור: קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה, חסכוני במים אך אינו סובל מהשקיה סדירה
קצב צימוח: מהיר
עמידויות ורגישויות: עמיד לקרה ולשרב
תנאי חוף: מתאים לקו חוף שני