משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
צורית - צורית - צורית - צורית - צורית -

צורית -

צורית סלילנית

מאפיין צמח: רב-שנתיים בשרניים
גדל בר בארץ: לא