משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
אכימנס - Achimenesאכימנס - Achimenesאכימנס - Achimenesאכימנס - Achimenes

אכימנס - Achimenes

אכימנס מכלוא

Achimenes hybrida

משפחה: משפחת הגסנריים - Gesneriaceae
מוצא: דרום אמריקה
גובה: 20-30 ס"מ
מרווחי שתילה: 40-30 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים עשבוניים
תאור צמח: רב-שנתי, עשבוני משתרע
עונת פריחה: בקיץ ובסתיו
עלווה: עלווה נגדית בעלת שפה משדוננת בצבע ירוק-חום ירוק
ירוק-עד/נשיר: רב-שנתי המתנהג כעונתי קיץ
גדל בר בארץ: לא
תנאי אור: הצללה חלקית או אור מלא בבית
צריכת מים: בינונית
קצב צימוח: בינוני
הערות: בחורף רדום, מתעורר באויב וניתן לריבוי
וחלוקה על ידי פקעיות המתרבות בעציץ הקים