משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
קחוון - Anthemisקחוון - Anthemis

קחוון - Anthemis

קחוון מצוי

Anthemis pseudoctula

משפחה: משפחת המורכבים - Asteraceae
מוצא: אגן הים התיכון
גובה: 40-20 ס"מ
מרווחי שתילה: 40-30 ס"מ
מאפיין צמח: עונתיים של חורף
תאור צמח: עונתי- חורפי
צבע פריחה: פרחים לשוניים בהקף לבנים, צהובים צינוריים במרכז
עונת פריחה: באביב
פריחה: קרקפתית
עלווה: גזורה ששפתה מפורצת
ירוק-עד/נשיר: עונתי חורפי-אביבי
גדל בר בארץ: כן
תנאי אור: קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה
קצב צימוח: מהיר