משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
דלוספרמה - Delospermaדלוספרמה - Delosperma

דלוספרמה - Delosperma

דלוספרמה 'לבנה'

Delosperma 'alba'

משפחה: משפחת החיעדיים - Aizoaceae
מוצא: זן גנני
גובה: 30-20 ס"מ משתרע
מרווחי שתילה: 40-30 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים עשבוניים
תאור צמח: עשבוני, סוקולנט
צבע פריחה: לבן
עונת פריחה: רוב השנה
פריחה: פרח קטן
עלווה: בשרנית, קטנה, צרה , מחודדת ושטוחה
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
טיפול: ניקוז טוב
תנאי אור: קרינת שמש ישירה
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה, חסכוני במים
קצב צימוח: בינוני
עמידויות ורגישויות: עמיד לקרה ולשרב
תנאי חוף: מתאים לקו חוף ראשון
הערות: צמח חסון החלקים הפנימיים של הצמח אינם מתייבשים אינו רגיש להשקיה סדירה בקיץ סימן זיהוי הנראה לעין של הסוג במשפחה: קפסולת הפרי אינה סגורה ומכאן שמו דלו-גלוי, ספרמה-זרע: קרקע דלה אך מנוקזת היטב