משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
בכריס - Baccharis

בכריס - Baccharis

בכריס מלוחי

Baccharis halimifolia

משפחה: משפחת המורכבים - Asteraceae
מוצא: איי הודו המערבית, מזרח ודרום מרכז ארצות הברית
גובה: 2-1.5 מ'
מרווחי שתילה: 1 מ'
מאפיין צמח: שיחים
תאור צמח: שיח בינוני
פריחה: לא משמעותית
עלווה: ביצנית, משוננת ואפורה
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
תנאי אור: קרינת שמש ישירה
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ
צריכת מים: מועטה, חסכוני במים
קצב צימוח: מהיר
עמידויות ורגישויות: עמיד בתנאים קשים של רוח, חום, מעט מים וקרקע דלה, עמיד לקרה
תנאי חוף: מתאים לקו חוף ראשון
הערות: שיח בינוני-גדול ענף צמח דו-ביתי