משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון

קיסוס - Hedera

קיסוס החורש מ.ש. עלה גדול מגוון ירוק-לבן

Hedera helix-p.p

משפחה: משפחת הקיסוסיים - Araliaceae
מאפיין צמח: מטפסים
תאור צמח: מטפס נצמד
עלווה: גדולה מגוונת בירוק-לבן
גדל בר בארץ: לא