סחלב בלטילה

בלטילה מקווקוות

Bletilla striata

הבלטילה או כפי שהיא מכונה סחלב בלטילה

היא סחלב שמוצאו מיפן

בחורף הצמח רדום ובאביב מתעורר ומלבלב

עולה גבעול בגובה של כ40-50 ס"מ ולאורכו פריחה יפה ומשמעותית בצבע סגול

ההשקייה בינונית וקצב הצמוח איטי-בינוני

עם סיום הפריחה באביב המאוחר אפשר לחלק את הפקעיות

אשר ילבלבו שוב באביב הבא

סחלב בלטילה מעדיף הצללה חלקית, הוא יכול להשתל ישירות בגינה או במיכלים