ורדים

                                          הוראות שתילה לורדים ממיכלים
בחירת מקום ותנאים לשתילת ורדים

הכנת השתיל ונטיעה – מיכלים

נראה ארוך אך אל חשש....

הטיפול בשתיל לאחר השתילה:

השקיה:

השקיית ורדים במיכלים שונה מהשקיית ורדים השתולים בגינה. תערובת במיכלים היא תערובת קלה יותר מהאדמה שבגינה לכן יש להשקות כל יומיים שלושה בהתאם למזג האוויר. יש להקפיד שלאחר ההשקיה יזרמו מים בתחתי המיכל, שיהיה מספיק נגר. מצב של חוסר השקיה יכול ליצור המלחה של התערובת והצטברות חומרים מזיקים לצמח, לכן יש לבצע שטיפה כל חודשיים שלושה.

שטיפת המצע:

על מנת לנקות את המצע מהמלחים והחומרים המצטברים בתערובת יש לבצע שטיפה פעמיים בשנה. יש להשקות עם צינור או עם טפטוף בכמות גדולה לפחות פי 4 מהשקיה הרגילה ולחזור על זה פעמיים שלוש באותו היום. הצורך בשטיפת מצע גידול נכון לגבי כלל צמחי הגינה הגדלים במיכלים ולא רק לורדים.

הוראות שתילה לורדים ממיכלים

בחירת מקום ותנאים לשתילת ורדים

הכנת השתיל ונטיעה – מיכלים

נראה ארוך אך אל חשש....

הטיפול בשתיל לאחר השתילה:

השקיה:

השקיית ורדים במיכלים שונה מהשקיית ורדים השתולים בגינה. תערובת במיכלים היא תערובת קלה יותר מהאדמה שבגינה לכן יש להשקות כל יומיים שלושה בהתאם למזג האוויר. יש להקפיד שלאחר ההשקיה יזרמו מים בתחתי המיכל, שיהיה מספיק נגר. מצב של חוסר השקיה יכול ליצור המלחה של התערובת והצטברות חומרים מזיקים לצמח, לכן יש לבצע שטיפה כל חודשיים שלושה.

שטיפת המצע:

על מנת לנקות את המצע מהמלחים והחומרים המצטברים בתערובת יש לבצע שטיפה פעמיים בשנה. יש להשקות עם צינור או עם טפטוף בכמות גדולה לפחות פי 4 מהשקיה הרגילה ולחזור על זה פעמיים שלוש באותו היום. הצורך בשטיפת מצע גידול נכון לגבי כלל צמחי הגינה הגדלים במיכלים ולא רק לורדים.