משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון

תוצאות חיפוש

1 - 5 מתוך 5

הדס - Myrtusהדס מצוי 'מגוון' - Myrtus communis 'variegata'

שיח צפוף-עלווה זקוף | ירוק-עד | 4-3 מ' | לבן עם אבקנים בולטים

הדס - Myrtusהדס מצוי 'קטן-עלים' - Myrtus communis 'Tarentina'

שיח צפוף-עלווה זקוף | ירוק-עד | 2-1.5 מ' | לבן עם אבקנים בולטים

הדס - Myrtusהדס מצוי 'שחור פירות' (הזן הטיפוסי) - Myrtus communis 'Melanocapra'

שיח צפוף-עלווה זקוף | ירוק-עד | 4-3 מ' | לבן עם אבקנים בולטים

מרבה-חלב (פוליגלה) - Polygalaמרבה-חלב (פוליגלה) הדסי 'מריפוסה' - Polygala myrtifolia 'Mariposa'

שיח קטן ומעוגל | ירוק-עד | 50 ס"מ | סגול ורוד

מרבה-חלב (פוליגלה) - Polygalaמרבה-חלב (פוליגלה) הדסי - Polygala myrtifolia

שיח בינוני זקוף למדי | ירוק-עד | 2-1 מ' | סגול ורוד