משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
חלבלוב - Euphorbiaחלבלוב - Euphorbiaחלבלוב - Euphorbiaחלבלוב - Euphorbia

חלבלוב - Euphorbia

חלבלוב היערות 'גלורי'

Euphorbia diamond frost 'Glory'

משפחה: משפחת החלבלוביים - Euphorbiaceae
גובה: 15-40 ס"מ
מרווחי שתילה: 30-40 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים עשבוניים
תאור צמח: רב-שנתי כריתי-מבודר
צבע פריחה: לבן
עונת פריחה: רוב השנה
פריחה: פרחים קטנים
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
תנאי אור: קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית
צריכת מים: מועטה-בינונית
קצב צימוח: בינוני-מהיר
הערות: חלקי הצמח רעילים