משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
ירקה - Chlorophytumירקה - Chlorophytum

ירקה - Chlorophytum

ירקה מצויצת 'בוני'

Chlorophytum comosum ' Bonnie'

כינוי: ירקה מסולסלת
משפחה: משפחת האנתריים -
מוצא: דרום-אפריקה, מוטציה
גובה: 30 ס"מ
מרווחי שתילה: 40-30 ס"מ
מאפיין צמח: רב-שנתיים עשבוניים
תאור צמח: רב- שנתי עשבוני
צבע פריחה: לבן
פריחה: לא משמעותית
עלווה: מפוספסת בירוק לבן -מראה בהיר, העלים מסולסלים
ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד
גדל בר בארץ: לא
תנאי אור: הצללה חלקית או אור מלא בבית
אזורי אקלים: כל אזורי הארץ החמים והחופשיים מקרה
צריכת מים: מועטה עד מרובה
קצב צימוח: איטי-בינוני
עמידויות ורגישויות: רגיש לקרה
הערות: מצמיח גבעוליים שבקצותיהם צמחונים קטנים זהים לצמח האם ומוכנים לשתילה גידול צפוף יותר משל הירקה המצוייצת יותר איטי מהירקה המצוייצת הרגילה