משתלות מלצר, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים,סוקולנטים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות צמחים לגינה, משתלות בשרון
קיסוס - Hederaקיסוס - Hederaקיסוס - Hedera

קיסוס - Hedera

קיסוס החורש מ.ש. מגוון צהוב-ירוק

Hedera helix-p.p

משפחה: משפחת הקיסוסיים - Araliaceae
מאפיין צמח: מטפסים
תאור צמח: מטפס נצמד
עלווה: קטנה מגוונת בצהוב-ירוק, דומנ ל'גולדן מתילדה'
גדל בר בארץ: לא